Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001

 Profil uczestników:

Szkolenie kierowane jest do auditorów wewnętrznych oraz kandydatów na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością.

 

Termin szkolenia: 
24-25 sierpnia 2013 r.
Miejsce:
Szczecin
Czas trwania:
16 godzin (2 dni)
Prowadzący:
Doświadczony trener/konsultant i jednocześnie czynny auditor międzynarodowej jednostki certyfikującej.
Forma szkolenia:
wykłady / ćwiczenia
Cena:
 500 zł netto plus 23 % VAT (615 zł brutto)
Specjalna cena dla Studentów:
320 zł netto (393,60 zł brutto)

Rabat przy zapisie na minimum 14 dni przed terminem szkolenia - 10%


W cenę wliczono:

 • profesjonalne materiały szkoleniowe,
 • dostęp do norm Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO,
 • gwarancję jakości,
 • poczęstunek kawowy,
 • po zdaniu testu kończącego szkolenie uzyskanie prestiżowych certyfikatów firmy INCERT,
 • wysoko cenione na rynku kwalifikacje Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2009,
 • rabat na następne szkolenia firmy INCERT w wysokości 10%.

Istnieje możliwość uzyskania certyfikatu wydanego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą w cenie 50 zł brutto!

Dodatkowo wszyscy nasi Klienci w ramach oferty specjalnej mają możliwość skorzystania ze szkolenia "Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001 (Akredytacja IRCA A17070)" w cenie 2.100,00 zł netto. 


Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie w tematykę zarządzania jakością wg norm serii PN-EN ISO 9000.
 2. System Zarządzania Jakością - interpretacja normy PN-EN ISO 9001:2009.
 3. Zmiany w normie ISO 9001:2009
 4. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością (Księga Jakości, procedury). Istota i cel przeprowadzania auditów Systemu Zarządzania Jakością. Omówienie normy ISO 19011.
 5. Organizowanie i przebieg auditu wewnętrznego.
 6. Sylwetka auditora (postawa osobista, zasady etyczne).
 7. Procedury dotyczące auditów wewnętrznych.
 8. Opracowanie planu auditu.
 9. Opracowanie listy pytań kontrolnych.
 10. Techniki komunikowania się.
 11. Podstawy logiki - stwierdzanie faktów i formułowanie wniosków.
 12. Stwierdzenie niezgodności - prawidłowe formułowanie niezgodności, dowodu, przyporządkowanie niezgodności do punktu normy PN-EN ISO 9001:2009.
 13. Zebranie zamykające i raport z auditu - umiejętność przeprowadzenie zebrania.
 14. Działania korygujące - opracowanie zakresu i weryfikacja działań korygujących.
FaceBook
Newsletter