Skontaktuj się z nami

+48 91 4694 553

Audyt w restauracji, hotelu

Audyt w restauracji, hotelu

Usługi Audytu w Restauracji/Hotelu, różniącej się od „Tajemniczego Gościa“ tym, że w przypadku audytu Pracownicy są poinformowani o takim przedsięwzięciu, Audytor na podstawie własnych obserwacji, rozmów z Kadrą Zarządzającą i Pracownikami oraz przeglądu dokumentów przedstawia raport odnoszący się do możliwości doskonalenia, słabych i mocnych stron Audytowanej Firmy i możliwości jej poprawy.

Partnerzy

yit-logo-w
szogun
elektroporejkt
oic
unityline
szpital-drezdenko
plus
granit
it.swerwis
netcom
home.pl
frse_logo
IGNATIANUM
spg.zoz.rybno
cdt medicus
Neron
lima.therm
domlekarski
ka-na
medicam
mmCreation.pl