Skontaktuj się z nami

+48 91 4694 553

Audyt w restauracji, hotelu

Audyt w restauracji, hotelu

Usługi Audytu w Restauracji/Hotelu, różniącej się od „Tajemniczego Gościa“ tym, że w przypadku audytu Pracownicy są poinformowani o takim przedsięwzięciu, Audytor na podstawie własnych obserwacji, rozmów z Kadrą Zarządzającą i Pracownikami oraz przeglądu dokumentów przedstawia raport odnoszący się do możliwości doskonalenia, słabych i mocnych stron Audytowanej Firmy i możliwości jej poprawy.

Partnerzy

cms
netcom
ka-na
frse_logo
unityline
medicam
granit
szpital-drezdenko
domlekarski
lima.therm
IGNATIANUM
elektroporejkt
zut
oic
Neron
home.pl
plus
it.swerwis
spg.zoz.rybno
yit-logo-w
mmCreation.pl