Skontaktuj się z nami

+48 91 4694 553

+48 602 421 573,  692 497 635

Audyt w restauracji, hotelu

Audyt w restauracji, hotelu

INCERT oferuje usługi Audytu w Restauracji/Hotelu, różniącej się od „Tajemniczego Gościa“ tym, że w przypadku audytu Pracownicy są poinformowani o takim przedsięwzięciu,

Audyt odbywa się na podstawie kryteriów ustalonych z Klienteem.

Audytor na podstawie własnych obserwacji, rozmów z Kadrą Zarządzającą i Pracownikami oraz przeglądu dokumentów przedstawia raport odnoszący się do możliwości doskonalenia, słabych i mocnych stron Audytowanej Firmy i możliwości jej poprawy.

 

INCERT jako weryfikowany przez PARP dostawca usług, oferuje możliwość pozyskania na taką usługę dotacji w wysokości do 80%!

 

Zapraszamy do kontaktu:

Tel. 602 421 573

biuro@incert.pl

Partnerzy

yit-logo-w
logo_dga
frse_logo
oic
it.swerwis
spg.zoz.rybno
cdt medicus
cms
unityline
IGNATIANUM
szpital-drezdenko
medicam
domlekarski
granit
Neron
home.pl
ka-na
elektroporejkt
zut
szogun
mmCreation.pl