Skontaktuj się z nami

+48 91 4694 553

Audyt w restauracji, hotelu

Audyt w restauracji, hotelu

Usługi Audytu w Restauracji/Hotelu, różniącej się od „Tajemniczego Gościa“ tym, że w przypadku audytu Pracownicy są poinformowani o takim przedsięwzięciu, Audytor na podstawie własnych obserwacji, rozmów z Kadrą Zarządzającą i Pracownikami oraz przeglądu dokumentów przedstawia raport odnoszący się do możliwości doskonalenia, słabych i mocnych stron Audytowanej Firmy i możliwości jej poprawy.

Partnerzy

home.pl
IGNATIANUM
yit-logo-w
ka-na
lima.therm
logo_dga
it.swerwis
cdt medicus
szpital-drezdenko
netcom
oic
zut
domlekarski
Neron
medicam
spg.zoz.rybno
szogun
frse_logo
granit
cms
mmCreation.pl