Skontaktuj się z nami

+48 91 4694 553

Audyt w restauracji, hotelu

Audyt w restauracji, hotelu

Usługi Audytu w Restauracji/Hotelu, różniącej się od „Tajemniczego Gościa“ tym, że w przypadku audytu Pracownicy są poinformowani o takim przedsięwzięciu, Audytor na podstawie własnych obserwacji, rozmów z Kadrą Zarządzającą i Pracownikami oraz przeglądu dokumentów przedstawia raport odnoszący się do możliwości doskonalenia, słabych i mocnych stron Audytowanej Firmy i możliwości jej poprawy.

Partnerzy

it.swerwis
netcom
unityline
IGNATIANUM
yit-logo-w
szogun
cms
home.pl
lima.therm
zut
frse_logo
granit
szpital-drezdenko
spg.zoz.rybno
ka-na
domlekarski
elektroporejkt
logo_dga
oic
Neron
mmCreation.pl