Skontaktuj się z nami

+48 91 4694 553

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu na naszym profilu Facebook’a

 

1. Organizatorem konkursu "Letni Zestaw" dalej zwanym Konkursem jest firma Incert Beata Wagner ul. Firlika 20/401a 71-637 Szczecin, NIP: 955-158-44-73.
2. W Konkursie mogą wziąć udział fani fanpage Incert Szkolenia na Facebooku.
3. Udział w Konkursie polega na polubieniu strony Facebook’a Incert Szkoelnia oraz napisaniu komentarzu.

4. Termin konkursu 17.07.2017 – 22.07.2017.
5. Wśród osób biorących udział w konkursie wytypujemy zwycięzcę, który otrzyma Zestaw Incert w skład które wchodzi Kufel z logiem, notes, ołówki oraz otwieracz.
6. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba pełnoletnia.
7. Nagroda nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.
8. Rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie zwycięzcy nastąpi do 24.07.2017. Do zwycięzcy zostanie wysłana wiadomość prywatna na konto Facebook.
9. Nagroda będzie wysłana na podany przez zwycięzcę adres. O wysyłce zwycięzca zostanie powiadomiony osobnym e-mailem lub za pośrednictwem Facebooka.
Nagrodę można również odebrać osobiście w siedzibie firmy Incert Beata Wagner.
10. Brak odbioru przesyłki lub brak kontaktu w terminie 2 tyg. po wyłonieniu zwycięzcy oznacza rezygnację z nagrody.
11. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na umieszczanie swoich danych osobowych w bazie danych Incert Beata Wagner oraz ich przetwarzanie w celach marketingowych. Przysługuje im prawo wglądu do swoich danych, poprawiania oraz usunięcia.
12. Usunięcie danych jest jednoznaczne z rezygnacją udziału w konkursie. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani powiązany z Facebookiem. Zaopatrujesz w swoje informacje firmę Incert Beata Wagner, a nie Facebooka. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez
każdego uczestnika.
13. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
14. W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
15. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt na numer 91 469 45 53 w godz. 8.00–16.00 lub na adres szkolenia@incert.pl 

Partnerzy

home.pl
elektroporejkt
spg.zoz.rybno
ka-na
Neron
oic
szogun
szpital-drezdenko
frse_logo
lima.therm
plus
IGNATIANUM
logo_dga
netcom
medicam
yit-logo-w
granit
cms
zut
domlekarski
mmCreation.pl